Privacy

Winkelen via internet is kopen op afstand. Voor sommige consumenten lijkt dat een onveilige handeling, omdat er immers geen contact is. Shoesforfashion begrijpt die overweging. Daarom doen we er alles aan om zeer vertrouwelijk met uw privé-gegevens om te gaan. Als u bij Shoesforfashion een bestelling plaatst, vragen wij naar uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van de bestelling en de communicatie met u als koper. Shoesforfashion zal uw gegevens dan ook nooit aan derden doorgeven, verkopen of verhuren of op een andere manier kenbaar maken.


Wettelijk is bepaald, dat u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen heeft op producten die u koopt via het internet, een postorderbedrijf, telefoon, fax of bestelbonnen. Shoesforfashion heeft deze bedenktijd ingesteld op 14 dagen. Shoesforfashion wil u namelijk extra bescherming bieden. De 14 dagen gaan in na plaatsing van de bestelling.


Shoesforfashion stelt alles in het werk om alle informatie die door uw bestelling en/of uw betaling verkregen is, te beveiligen. Dat betekent dat Shoesforfashion uw Creditcard informatie niet opslaat in een database. Al deze gegevens worden na gebruik direct uit onze administratie verwijderd en vernietigd.

Shoesforfashion is echter niet verantwoordelijk als derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot deze informatie.  


Op alle overeenkomsten en eventuele geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
Shoesforfashion is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie.


Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)


Deze informatie wordt gebruikt

- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden (Shoesforfashion nieuwsbrief, Shoesforfashion magazine)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?


Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

- Per email: klantenservice@Shoesforfashion.com
- Per telefoon: 06 2038 5419
- Per brief: Bornerbroeksestraat 99, 7621AE, Borne


Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres, of vinkt u de nieuwsbrief uit in uw Shoesforfashion-account.


Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen (bijv. het Shoesforfashion magazine, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.


Over communicatie per telefoon

Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons  privacy-beleid . In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.